Tootmine

  • Materjaliarvestus otse projektifailist (pamir, wode 200, 3D Trust jne… .).
  • Tööde planeerimine tootmiskalendrisse vastavalt vabale tootmisvõimsusele.
  • Tööde teostamine etappide/ressursside kaupa.
  • Dokumentatsioon (toimivusdeklaratsioon, valmistamispäevik, kasutatud materjalid, saateleht)
Top