Üks haldus

Süsteemi on võimalik liidestada erinevate majandustarkvaradega (laoarvestus, raamatupidamine jne). Selline liidestus tagab, et enam pole tarvidust sisestada sama infot käsitsi korduvalt erinevatesse programmidesse.

Top